Mô hình 7P Marketing ứng dụng trong kinh doanh

Mô hình 7P Marketing ứng dụng trong kinh doanh

Lý thuyết về 7P trong marketing dịch vụ ban đầu được phát minh bởi E. Jerome McCarthy và được xuất bản vào năm 1960 trong cuốn sách Basic Marketing của ông. Marketing hàng hóa cung cấp tính đồng nhất cho tất cả các đối tượng khách hàng.

Kế thừa và phát triển dựa trên nền tảng đó, 7P trong Marketing dịch vụ thêm vào yếu tố con người, lấy đó làm chủ đạo cho các chiến dịch quảng bá tạo nên sự khác biệt trong cảm nhận của người sử dụng.

Marketing là quá trình liên tục và lâu dài từ bước khởi tạo mối quan hệ, tiếp xúc thân thiết và xây dựng lòng tin, lòng trung thành người sử dụng dành cho thương hiệu, dành cho sản phẩm.

Chiến lược 7P trong Marketing dịch vụ chính là kết quả được hình thành từ xu hướng xã hội hiện tại, Marketing Mix đã mở rộng thêm 3 yếu tố ngoài 4 yếu tố truyền thống sẵn có của công thức Marketing:

1. Product (Sản phẩm)

Bạn có thể phát triển sản phẩm hoặc dịch vụ của mình bằng cách nào?

2. Price (Giá cả)

Làm cách nào để thay đổi mô hình định giá?

3. Place (Địa điểm)

Các kênh phân phối mới có giúp khách hàng trải nghiệm sản phẩm tuyệt vời? Ví dụ: kênh trực tuyến, tại cửa hàng, thiết bị di động, …

4. Promotion (Quảng cáo)

Làm cách nào chúng tôi có thể thêm hoặc thay thế kết hợp quảng cáo trong các kênh truyền thông trả phí hay miễn phí?

5. People (Con người)

Nhân lực cần thiết để triển khai dự án và những khoảng trống kỹ năng cần bồi dưỡng trong tương lai?

6. Process (Quy trình cung ứng)

Chúng tôi có đang tìm kiếm đối tác mới và quản lý đối tác hiện tại tốt không?

7. Physical evidence (Điều kiện vật chất)

Cách chúng tôi tạo nên trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng của mình.